Akty Prawne

USTAWA  - Prawo łowieckie

USTAWA  - O broni i amunicji

USTAWA  - O ochronie zwierząt

USTAWA  - O zwalczaniu chorób, badaniu zwierząt i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

USTAWA  - O ochronie przyrody

USTAWA  - O lasach

USTAWA  - O rybactwie śródlądowym

Akty Normatywne

Statut Polskiego Związku łowieckiego

Okresy polowań na zwierzynę łowną

Strój myśliwski

Zwyczaje na polowaniach zbiorowych

All rights reserved © Koło Łowieckie "Szarak" Gorlice 2012