Obwód łowiecki nr 153 - Rzepiennik Strzyrzewski
Północna granica obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski, od styku w miejscowości Tursko z granicą administracyjną gminy Ciężkowice do przecięcia się z drogą Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Suchy. Wschodnia granica obwodu biegnie drogą Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Suchy, od przecięcia się z północną granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski do skrzyżowania w Rzepienniku Suchym z drogą Rzepiennik Strzyżewski - Rożnowice. Tu skręca na południe i biegnie lokalną drogą do Sitnicy. z Sitnicy, lokalną drogą
w kierunku południowo zachodnim dochodzi do drogi Moszczenica - Staszkówka. Granica południowa obwodu biegnie drogą Moszczenica -Staszkówka, w kierunku zachodnim do Staszkówki i drogi Staszkówka - Turza, skąd drogą tą na północny wschód do przecięcia się z granicą Administracyjną powiatu tarnowskiego.Tu skręca na północ i zachodnią granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski dociera do styku z granicą gminy Gromnik
.
Obwód łowiecki nr 174 - Łużna
Granica północno-wschodnia biegnie drogą Ciękowice - Staszkówka od granicy powiatów: tarnowskiego i gorlickiego do miejscowości Staszkówka idalej w kierunku południowo wschodnim szosą Staszkówka - Gorlice, przez Moszczenicę i Krzyówkę do przecięcia się z torem kolejowym Zagórzany - Grybów. Granica południowa biegnie torem kolejowym Zagórzany - Grybów od przecięcia się z drogą Moszczenica - Gorlice do przecięcia się (w przysiółku Kozłówki) z drogą biegnącą przez miejscowość Szalowa i dalej drogą tą na południowy zachód, a po ok. 700m na północny zachód do drogi Szalowa - Łużna.Granica południowo zachodnia biegnie drogą Szalowa - Łużna od miejscowości Szalowa do miejscowości Łużna, po czym drogą Łużna - Zborowice w kierunku zachodnim, a od wsi Siedliska w kierunku północno zachodnim do przecięcia się z południową granicą powiatu tarnowskiego. Granica północno zachodnia biegnie granicą powiatów: tarnowskiego i gorlickiego od drogi Zborowice - Łużna do drogi Ciężkowice - Staszkówka.

All rights reserved © Koło Łowieckie "Szarak" Gorlice 2012