Strona internetowa naszego Koła powstała po to, aby utrwalić w pamięci, dokonania naszych kolegów połączonych wspólną pasją jaką jest myślistwo.

Wszystkich nas łączy koleżeństwo, szacunek do przyrody, przyjemność obcowania z nią, a szczególnie troska o jej przetrwanie ze wszystkimi gatunkami dziko żyjącej zwierzyny.

Koło Łowieckie "Szarak" w Gorlicach powstało w 1948r. Począwszy od założenia Koła poszczególne Zarządy jak również Członkowie, kładły nacisk na planową gospodarkę łowiecko-hodowlaną, a tym samym na rozwój Koła, chcąc w ten sposób zapewnić lepszą przyszłość następnym pokoleniom myśliwych.

Kolegom myśliwym którzy wnieśli nieoceniony wkład w rozwój Koła "Szarak" składamy należne Im słowa uznania i podziękowania, a przede wszystkim Wieczną Pamięć o ich dokonaniach, etyce i postawie z których to wartości dzisiaj jest nam dane korzystać.

Darz Bór

 

All rights reserved © Koło Łowieckie "Szarak" Gorlice 2012